AetherHelp
Search…
📗
Komunitní zásady
Komunitní zásady projektu AetherCore
My, komunita soukromého Minecraft serveru AetherCore, se zavazujeme, že
 • budeme dodržovat zásady slušného chování a netiketu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa),
 • budeme si pomáhat, radit a respektovat se,
 • nebudeme krást, podvádět, nebo se hádat,
 • nebudeme obtěžovat ostatní, pokud si to nepřejí,
 • nebudeme ničit nebo zasahovat do staveb ostatní, jestliže si to nepřejí,
 • nebudeme devastovat herní svět, stavě 1x1 sloupy, díry a když už ano, po použití navrátíme do původního stavu
 • stromy budeme ničit kompletně, zůstat může pouze listí,
 • zabydlíme se daleko od spawnu, na spawnu nesmíme bydlet,
 • nebudeme se cpát blízko k ostatním a dopřejeme každému soukromí,
 • nebudeme používat modifikace hry nebo cheaty,
 • budeme respektovat zákony České republiky a Evropské unie.

Dodatky komunitních zásad

 • V případě porušení komunitních zásad je člen trvale vyloučen bez možnosti návratu. Akce vyloučeného člena na serveru mohou být rollbacknuty (vráceny do původního stavu).
 • V případě, že se dva hráči nejsou schopni dohodnout, může jím být oběma členství trvale zrušeno.
 • Členové technického dohledu můžou využít práva veta pro zamítnutí přijmutí nového člena.
 • Členové technického dohledu můžou z opodstatněného důvodu vyloučit člena komunity, který se nedopustil přímého porušení komunitních zásad.
 • Člen komunitního dohledu může vyvolat hlasování o vyloučení člena.
 • Člen komunity může požádat členy technického dohledu po předchozí diskusi o vyvolání hlasování v komunitě.
 • Hráč svým vstupem do komunity projektu AetherCore dává svůj výslovný souhlas s těmito zásadami a zavazuje se je dodržovat.
Poslední úprava komunitních zásad: 15.04.2022 / FreedomRat
Historie změn komunitních zásad je evidována. Na požádání člena komunity může být publikována.