Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 29. dubna 2020, naposledy aktualizováno 29. dubna 2020

AetherCore.eu se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s uživateli našich služeb, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětného projektu a také pro následující úkony.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: e-mail. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a České republiky.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje projektu AetherCore.eu, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost projektu. V případě ukončení používání Vašich údajů je administrátoři odstraní. Své osobní údaje můžete spravovat na webové stránce my.aethercore.eu. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Využití technických údajů při používání našich služeb

Když používáte služby AetherCore.eu (web, připojujete se na server), budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správnou funkčnost našich služeb. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás na e-mailové adrese admin@aethercore.eu. Nedovolujeme ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Využívání souborů cookies na webech

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání webových stránek projektu AetherCore.eu využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami

Webové stránky projektu AetherCore.eu využívají službu Google Analytics, která sbírá informace nezávisle na nás.

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Odkazy na jiné stránky

Webové stránky projektu AetherCore.eu mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Projekt AetherCore.eu může občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách projektu. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a v České republice. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte administrátory projektu AetherCore.eu na emailové adrese admin@aethercore.eu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby AetherCore.eu. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše webové stránky a jiné naše projekty.