AetherHelp
Search…
🚦
Serverová omezení
Vzhledem k neoptimálnímu běhu serverového jádra (spigot/paper), kdy server nevyužívá všechny své prostředky, přesto jsou TPS extrémně nízké, jsme byli nuceni zavést tato omezení:
  • Soft-limit - při překročení se v chunku daná entita již nespawnuje
  • Hard-limit - při překročení dojde v chunku k smazání dané entity
V opodstatněných důvodech je možno omezení upravit.
1
soft-limit:
2
dropped_item: 300
3
pig: 20
4
cow: 20
5
chicken: 45
6
sheep: 20
7
llama: 20
8
zombie: 20
9
creeper: 20
10
spider: 20
11
cave_spider: 20
12
skeleton: 20
13
guardian: 10
14
elder_guardian: 10
15
villager: 20
16
pillager: 20
17
iron_golem: 10
18
horse: 10
19
armor_stand: 80
20
panda: 20
21
piglin: 20
22
polar_bear: 20
23
snow_golem: 50
24
bee: 25
25
#armor_stand: 20
26
hard-limit:
27
pig: 25
28
cow: 25
29
chicken: 50
30
sheep: 25
31
llama: 25
32
zombie: 25
33
creeper: 25
34
spider: 25
35
cave_spider: 25
36
skeleton: 25
37
guardian: 25
38
elder_guardian: 20
39
villager: 25
40
pillager: 25
41
iron_golem: 15
42
horse: 15
43
armor_stand: 100
44
panda: 25
45
piglin: 25
46
polar_bear: 25
47
snow_golem: 55
48
bee: 30
Copied!
Copy link